Nazwa Profilu Rozszerzony Skrócony

PODSTAWOWY

OB, morfologia krwi + rozmaz krwi, Na, K, mocz-badanie ogólne, AspAT, AlAT, mocznik, kreatynina, glukoza we krwi, cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL trójglicerydy, kwas moczowy, Mg 116,00 OB, morfologia krwi, mocz-badanie ogólne, AspAT, AlAT, kreatynina, cholesterol całkowity, glukoza we krwi 55,00

WĄTROBOWY

AspAT, AlAT, ALP, gamma GT, HCV, HBsAg, bilirubina całkowita 84,00 AlAT, ALP, bilirubina całkowita 20,00

NERKOWY

mocz-badanie ogólne, Na, K, mocznik, kreatynina, kwas moczowy, Ca, P, białko całkowite 56,00 mocz-badanie ogólne, Na, K, mocznik, kreatynina 32,00

METABOLICZNY

cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy, białko całkowite, kwas moczowy, glukoza we krwi 50,00 białko całkowite, kwas moczowy, glukoza we krwi, cholesterol całkowity 26,00

KOSTNY

Ca, P, ALP, białko całkowite 26,00 Ca, P 12,00

TRZUSTKOWY

Amylaza / Diastaza, glukoza we krwi 14,00 Amylaza / Diastaza 8,00

ALERGICZNY

morfologia krwi, rozmaz krwi, IgE Total 52,00 IgE Total 35,00

REUMATYCZNY

OB, leukocytoza, kwas moczowy, CRP, anty CCP 100,00 OB, RF, CRP 29,00

TARCZYCOWY

hTSH III, fT3, fT4, anty TPO, anty TG 148,00 hTSH III 28,00

CZYNNIKÓW RYZYKA MIAŻDŻYCY

cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy, glukoza we krwi 38,00 - -

SERCOWY

AspAT, AlAT, K, Na, CK, Troponina, NT pro BNP 186,00 Troponina 29,00

KOBIETY W CIĄŻY

morfologia krwi, mocz - badanie ogólne, kreatynina, glukoza na czczo, glukoza po obciążeniu, odczyn Coombsa, grupa krwi, WR, HBsAg, Toksoplazmoza - przeciwciała IgG/IgM 197,00 morfologia krwi, mocz-badanie ogólne, glukoza na czczo, WR, HBsAg 50,00

PRZED ZABIEGIEM

OB, morfologia krwi , WR, HBsAg, mocz-badanie ogólne, PT+INR, APTT, kreatynina, Na, K, grupa krwi, glukoza we krwi 127,00 - -

MAŁEGO DZIECKA

OB, morfologia krwi, rozmaz krwi, Fe, mocz-badanie ogólne, kał - lamblie (antygen), kał - pasożyty 3x 101,00 OB, morfologia krwi, rozmaz krwi, mocz-badanie ogólne, kał - pasożyty 3x 65,00

KOBIETY PO 40 ROKU ŻYCIA

OB, morfologia krwi, glukoza we krwi, mocz-badanie ogólne, cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy, Ca, P, Mg, FSH, LH, PRL, E2 198,00 OB, morfologia krwi, mocz-badanie ogólne, cholesterol całkowity, glukoza we krwi, Mg 42,00

MĘŻCZYŹNI PO 40 ROKU ŻYCIA

OB, morfologia krwi, glukoza we krwi, mocz-badanie ogólne, cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy, kwas moczowy, kreatynina, PSA 108,00 OB, morfologia krwi, mocz-badanie ogólne, cholesterol całkowity, PSA 65,00

Placówki współpracujące: