Koagulologia


PT + INR
(Czas i wskaźnik protrombinowy)

APTT
(Czas kaolinowo-kefalinowy)