Materiał do badań pobierany wyłącznie w Poniedziałki w godz. 7:15 - 9:00
Wykaz badań:

BADANIE ODBIÓR WYNIKU
AFP (jądro, jajnik, wątroba, komórki rozrodcze) Środa od godz. 15:00
IgE Total po 2 tygodniach
Różyczka IgG/IgM Środa od godz. 15:00
Cytomegalia IgG/IgM Środa od godz. 15:00
Borelioza IgG/IgM jakościowo po 2 tygodniach
TG (Tyreoglobulina) Środa od godz. 15:00
DHEA-S Środa od godz. 15:00
Kortyzol Środa od godz. 15:00
Proteinogram po 2 tygodniach
Kwas walproinowy po 2 tygodniach
TRAK (przeciwciała p/receptorom TSH) Środa od godz. 15:00
ANA (Przeciwciała p/jądrowe) metodą ELISA po 3 tygodniach
Badanie kału - lamblie (antygen) w dniu dostarczenia próbki od godz. 15:00