Zasady pobierania moczu do badań

  1. Mocz przeznaczony do badania to mocz poranny
  2. Mocz pobieramy ze środkowego strumienia do specjalnego zakupionego w aptece pojemnika.
  3. Tak pobrany mocz dostarczyć do Laboratorium Centralnego w przeciągu 1 - 2 godzin od momentu oddania. Przestrzeganie w/w wytycznych pozwoli na skrócenie czasu badania oraz ograniczy konieczność kontroli (ponownego badania)

Uwaga ogólna

Szczególnie przypominamy i uczulamy pacjentów, że na BADANIA LABORATORYJNE winni zgłaszać się zawsze NA CZCZO, dotyczy to również BADAŃ HORMONÓW, MARKERÓW NOWOTWOROWYCH I INNYCH BADAŃ IMMUNODIAGNOSTYCZNYCH (HBsAg, HIV, HCV). Przestrzeganie w/w wytycznych pozwoli na skrócenie czasu badania oraz ograniczy konieczność kontroli (ponownego badania)