UWAGA!
Materiał do oznaczenia GRUPY KRWI pobieramy wyłącznie w poniedziałki i środy

Przygotowanie pacjenta do badania krwi

  1. W dniu poprzedzającym wizytę w Laboratorium Centralnym odżywiać sie normalnie, nie pić nadmiernej ilości płynów, jeśli to możliwe nie zażywać leków.
  2. Pobieranie krwi powinno odbywać się rano, !! na czczo !!, przed zażyciem leków i nie być poprzedzone większym wysiłkiem ani stresem .
  3. W przypadku wizyty popołudniowej ostatnim posiłkiem powinno być śniadanie.
Przestrzeganie w/w wytycznych pozwoli na skrócenie czasu badania oraz ograniczy konieczność kontroli (ponownego badania)

Przygotowanie pacjentów do badań Cholesterolu CAŁKOWITEGO, HDL, LDL i Trójglicerydów

Stężenie cholesterolu, cholesterolu HDL i LDL, trójglicerydów jest zmienne i zależny w dużym stopniu od diety, palenia papierosów, spożycia alkoholu, stresu, dlatego też, w celu prawidłowej oceny wyników, konieczne jest ścisłe wystandaryzowanie warunków pobierania i przestrzeganie następujących zasad (zwłaszcza w badaniach wielokrotnych):
  1. Krew do badań należy pobierać zawsze w tym samym czasie (w godzinach rannych) na czczo, w 14-16 godzin po ostatnim posiłku;
  2. Przez 2 tygodnie przed badaniem pacjent powinien utrzymywać stałą dietę ze zwyczajową zawartością tłuszczów;
  3. Pacjent nie powinien przed pobraniem krwi do badania zażywać leków zmniejszających stężenie cholesterolu, cholesterolu HDL, trójglicerydów we krwi.

Uwaga ogólna

Szczególnie przypominamy i uczulamy pacjentów, że na BADANIA LABORATORYJNE winni zgłaszać się zawsze NA CZCZO, dotyczy to również BADAŃ HORMONÓW, MARKERÓW NOWOTWOROWYCH I INNYCH BADAŃ IMMUNODIAGNOSTYCZNYCH (HBsAg, HIV, HCV). Przestrzeganie w/w wytycznych pozwoli na skrócenie czasu badania oraz ograniczy konieczność kontroli (ponownego badania)